Vi tar ansvar för miljön

Vi tar ansvar och vill därför också säkerställa naturen. Vi stöttar därför skogsägare som har valt att driva hållbara skogsbruk med respekt för människan och naturen.

2010 blev Sommer-Savex FSC®-certifierade och eftersom vi vill stötta produktionen av större mängder trä har vi nu även blivit PEFC®-certifierade.

FSC® C138925 og GFA-COC-003142-AC

PEFC® GFA-COC-500410-E.