Vi følger EU's tømmerforordning, EUTR

Ulovlig tømmerhugst er et globalt problem med store økonomiske, miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser.

EU’s tømmerforordning, på engelsk kaldet European Timber Regulation eller blot EUTR, indeholder forpligtelser for alle aktører, der håndterer træ eller træprodukter på det europæiske marked.

Vi følger EU’s tømmerforordning, EUTR, som forbyder markedsføring af ulovligt fældet træ i EU. Det gælder både importeret træ og træ fældet i EU.

Læs mere om baggrunden for at indføre EUTR her.